Er du vår nye kollega?

Om Alta fhs

Alta Folkehøgskole ligger 70° nord, i nordlysbyen Alta. Vi har kristne grunnverdier og demokratiske prinsipper, og undervisningen har hovedfokus på formidling av naturkunnskap, naturopplevelser og friluftsliv. Vår visjon er: «Sammen skaper vi et magisk år!» 

Ledige stillinger ved Alta folkehøgskole

Friluftslivslærer – Inntil 100% vikariat for skoleåret 2022-23


Fra 1. august har vi ledig et vikariat som friluftslivslærer på skolen.  

Vi søker deg som: 

 • Har pedagogisk utdannelse 
 • Har faglig utdanning i friluftsliv og/eller tilsvarende erfaring 
 • Har erfaring med friluftsliv til vanns, herunder kajakk, surfing, og lignende 
 • Er personlig egnet til å jobbe i folkehøgskolen 
 • Er en fleksibel medarbeider med gode samarbeidsevner og som trives i et aktivt miljø 

Den som ansettes må være lojale mot skolens kristne verdigrunnlag, og kunne arbeide aktivt for vår målsetting.  

Sosialpedagogisk arbeid og tilsynsvakter kvelder, netter og helger inngår i stillingen, og du må også kunne bidra på alle felt i folkehøgskolehverdagen. Lønn og arbeidsvilkår i hht tariffområdet Virke Utdanning. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Ved ansettelse må det framlegges godkjent politiattest. Det er ønskelig med oppstart 1. august, men om dette ikke lar seg gjøre, så blir det så snart som mulig etter dette.  

Personalbolig tilbys de som ansettes så langt vi har kapasitet. 

Kontakt oss gjerne på tlf 78 44 91 40 om du har spørsmål.

Søknad sendes til post@altafolkehogskole.no  

Søknadsfrist: Mandag 6. juni 2022

På linjen «Friluftsliv – Ingen grenser» har vi fra 1. august 2022 følgende ledige stillinger:


Miljøarbeider – 50% fast og 50 % vikariat for skoleåret 2022-2023 

Det kan åpne seg muligheter for større fast stillingsprosent dersom forholdene ligger til rette for det. 


Miljøarbeider – 50% vikariat for skoleåret 2022-2023 


For begge miljøarbeiderstillinger gjelder at vi søker etter deg som: 

 • har relevant erfaring innen friluftsliv og arbeid med psykisk utviklingshemmede 
 • trives sammen med ungdom og har evne til å motivere, veilede og bygge relasjoner  
 • er positiv og fleksibel og liker å arbeide med ungdom 
 • kan ta initiativ og ansvar 
 • har god relasjons- og kommunikasjonskompetanse 
 • har evne til å sette trivsel og mennesker i fokus 
 • ikke er redd for å yte det lille ekstra 
 • tåler å stå i vanskelige situasjoner og være en tydelig og god rollemodell 

De som ansettes må være lojale mot skolens kristne verdigrunnlag, og kunne arbeide aktivt for vår målsetting.  

Sosialpedagogisk arbeid og tilsynsvakter kvelder, netter og helger inngår i begge stillingene, og du må også kunne bidra på alle felt i folkehøgskolehverdagen. Lønn og arbeidsvilkår i hht tariffområdet Virke Utdanning. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Ved ansettelse må det framlegges godkjent politiattest. Det er ønskelig med oppstart 1. august, men om dette ikke lar seg gjøre, så blir det så snart som mulig etter dette. 

Personalbolig tilbys de som ansettes så langt vi har kapasitet. 

Kontakt oss gjerne på tlf 78 44 91 40 om du har spørsmål.

Søknad sendes til post@altafolkehogskole.no  

Søknadsfrist: Mandag 6. juni 2022