Ski- og skredworkshop på Helgeland 18.-21.02.21

SKU 00009
kr0.00
In stock
1
Product Details

PÅMELDING HER

OBS! Betaling via påmeldingslink.

Pris: 2600,- for ikke-medlemmer i DNT / 2400,- for medlemmer i DNT


Velkommen til ski og skredworkshop på Helgeland! Denne gangen er vi lokalisert på Børgefjellskolen og bruker fjellene i dette området på våre turer. Arrangører er Alta Folkehøgskole, DNT Fjellsport Sør-Helgeland, Brurskanken Turlag og DNT Polarsirkelen fjellsport.


Fra dato: 18. februar 2021 kl. 18:00

Til dato: 21. februar 2021 kl. 17:00Foreløpig program:

Torsdag
kl 1800 Registrering
kl 1900 info om Skredworkshoppen og introduksjon
kl 
2000 Diskusjon og turplanlegging

Fredag
kl 0700 Frokost
kl 0800 Turplanlegging
/organisering
kl 0900 Ut på tur
kl 1700 Middag 

kl 1830 Diskusjon og erfaringer fra dagen
 + turplanlegging
kl 2100 Faglig innslag

Lørdag
kl 0700 Frokost
kl 0800 Turplanlegging
/organisering
kl 0900 Ut på tur 

kl 1800 Middag
kl 1900 Diskusjon og erfaringer fra dagen
 + turplanlegging

Søndag

kl 0700 Frokost
kl 0800 Turplanlegging
/organisering
kl 0900 Ut på tur 

kl 1700 Avreise


Turene foregår i mindre grupper (ca 5 – maks 10 pr gruppe).

Deltagelse forutsetter erfaring innen skredvurdering (egenerfaring og eventuelt kurs) og at man kan kjøre på ski/brett i skredutsatt terreng. Avhengig av interessen hos deltagerne legger vi til rette for ulike spesialiseringer/tema fra dag til dag, for eksempel skiteknikk–storfjellskjøring, redning/avanserte søkemetoder osv. Enkelte tema kan innebære at man tar en kortere topptur for å få nok tid til fagfeltet.

NB! Ingen av disse spesialiseringene er ”kurs”. Aktivitetene bygger på at man har erfaring fra før og kan bidra i diskusjonene som blir naturlig å ta i gruppa. Om man har nok erfaring til å være med, er opp til den enkelte å vurdere.

Workshoppen koster 2400,- for medlemmer og 2600,- for ikke medlemmer. Maks 20 deltakere.
Dette inkluderer overnatting på Børgefjellskolen – dusj og middag fredag og lørdag. Tørrmat, sengeklær og reise t/r Børgefjell må den enkelte ordne selv. Mer info kommer etter hvert.


Save this product for later