I starten av skoleåret velger du mellom 4 valgfag fordelt på periodene høst, mørketid, vinter og vårvinter. Tilsammen er det 25 valgfagsdager. Ofte har du valgfag hele dagen fra kl 9 fram mot middag kl 17, og noen valgfag er på overnattingstur. Hvilke valgfag som kommer igang er avhengig av antall elever.

Se valgfag her

Fellesfagsundervisningen blir til i et samspill mellom elever og lærere. Vi veksler mellom turer, seminarer og temadager med film, bilder, rollespill, korsang, forelesninger, gruppearbeid, samtaler og diskusjoner. Vi tar utgangspunkt i vårt eget lokalmiljø og landsdelen som skolen ligger i. Livet i Finnmark og på Nordkalotten er rammen om mye av det vi arbeider med, enten det gjelder friluftsliv, naturforvaltning eller samfunnsspørsmål. Vi vil også ha tema med globalt fokus. Hvert år har vi et innsamlingsprosjekt.

Vi har noen timer og temadager der tro og tvil settes i fokus på ulike måter. Denne undervisningen kaller vi ”Under en åpen himmel”. På vår skole ønsker vi å formidle at kristen tro som handler om åpenhet, raushet og det å være underveis, i møte med Gud og medmennesker. Vi ønsker å skape en arena for dialog der vi møter hverandre med respekt og nysgjerrighet, uansett ståsted.