Det er mange som er spente på skolestart til høsten. I år er det ekstra spenning knyttet til Covid-19 og eventuelle konsekvenser for oppstarten i august og skoleåret forøvrig. På Alta Folkehøgskole har vi gjort noen tilpasninger til situasjonen, men i det store og hele vil skoleåret bli likt foregående år.

Vi planlegger å starte skoleåret som normalt og myndighetene har nå uttalt at alle folkehøgskoleneskolene skal starte som planlagt til høsten. Noen endringer vil det likevel bli og vi har hittil planlagt følgende tiltak:

  • Åpningshelgen og åpningsfesten blir kun for elever og ansatte. De som eventuelt følger elevene til skolen kan dessverre ikke bo på skolen. Det er flere campingplasser i nærheten.
  • I startfasen vil vi legge opp til at elevene holder seg mest sammen i en ti-dagersperiode og ikke blander seg med lokalbefolkningen før vi vet at elevene er symptomfrie. I Alta hadde vi noen få smittede i starten av pandemiutbruddet, men vi har ikke hatt nye tilfeller siden.
  • Fellesturen til Russland er dessverre avlyst, da situasjonen der er uoversiktlig og det mest sannsynlige er at denne ikke ville vært gjennomførbar. I stedet blir det en rundtur til spennende steder i Øst-Finnmark og i tillegg tur med Hurtigruten. Det tror vi blir en god erstatning! Foto-Villmark sin USA-tur utsettes til etter nyttår og turen til Levi, Finland for 70° Nord, Off Piste og Ingen grenser går som planlagt, sammen med alle de andre turene som er planlagt etter nyttår. 
  • Vi kommer til å gi elevene en god innføring i godt reinhold, smittevern og hygiene ved oppstart og utover i skoleåret, med fokus på livet her på tunet, når ansatte og elever reiser til og fra skolen, og når vi er i offentligheten.
  • Vi har satt av et eget hus til elever som viser symptomer på smitte, eventuelt blir syke.
  • Vi følger rådene fra folkehelseinstituttet og samarbeider med kommuneoverlegen i forberedelsene til skoleåret. Folkehelseinstituttet kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner. Det har ikke kommet egen veileder for folkehøgskolene enda, men dette vil komme før skolestart.Vi vil selvsagt rette oss etter denne.
  • Vi følger med på utviklingen og rådene som kommer fra myndighetene, men skolestart er fortsatt et stykke unna og det er flere ting som kan endre seg.

Med disse tiltakene håper vi at alle elever vil føle at de er trygge og blir godt ivaretatt på skolen. Vi gleder oss veldig til skolestart og til å endelig få elever på tunet!

Du kan lese mer om Corona og folkehøgskuler på https://www.folkehogskole.no/korona

Nærmere enn du tror! Med flere direkte avganger til og fra Oslo er Alta bare en liten flytur unna. Både SAS, Widerø og Norwegian sørger for rimelig og smidig adkomst.

Aldersgrensen er 18 år. Alta folkehøgskole stiller ingen faglige krav til din kompetanse innen friluftsliv. Alle søkere har ulik erfaringsbakgrunn, og kunnskapene og ferdighetene varierer. På Alta Folkehøgskole vil du få den opplæringen du trenger. Du bør like å være ute, og være glad i natur og friluftsliv. Er du det? Da er Alta Folkehøgskole plassen for deg!

Ved behov for tilrettelegging ta kontakt med skolen eller legg ved nødvendig dokumentasjon i søknaden.

Alta Folkehøgskole har ingen søknadsfrist men vi starter opptaket 1. Februar, og fortsetter frem mot skolestart til skolen er full. Vi har satt et tak på ca. 16 elever pr linje, derfor lønner det seg å søke tidlig da noen linjer fylles raskt.

Et folkehøgskoleår gir deg 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning i Norge under forutsetning av registrert frammøte på 90 % eller mer.

Undervisningen på Alta Folkehøgskole er gratis. Det du betaler for er kost, losji, fellesutgifter og linjeturer. Betalingsplanen står i opptaksbrevet du vil få som søker. Betalingene er fordelt utover hele skoleåret. Vi tar forbehold om større prisendringer fra våre samarbeidspartnere. For å finne pris:  Trykk her – velg linje – gå ned på siden og finn “Pris”

Det er mulig å søke stipend og lån fra Statens lånekasse på lik linje med studenter på høgskoler og universitet.

Lånekassen oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknad om stipend. For å søke stipend og lån, og se oppdaterte tall vedrørende hvilke satser som gjelder, gå inn på lanekassen.no

Du kan også kontakte hjemkommune og hjemfylke om kommunale og fylkeskommunale stipend i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen.

For utenlandske elever gjelder egne låne- og stipendordninger. Ta kontakt med lånekassen i ditt hjemland.

Aldersgrensen er 18 år. De fleste elevene er 18-25 år. Gjennomsnittsalderen er 19,5 år.

Alta Folkehøgskole arrangerer kortere kurs gjennom året. Fotokurs og Ski og skred workshops. Ta kontakt med skolen dersom du vil vite mer om disse kursene.